English Afrikaans
  Botha and Venter Attorneys  
   
 
 
Ons Regsdienste

Eiendomme:
• Registrasie van (Aktes en Verbande)
• Registrasie en / of aansoek om konsolidasie en onderverdelings
• Opstel van notariële dokumente en kontrakte
• Opstel van koopkontrakte en huurooreenkomste
• Opening van deeltitel registers
• Registrasie van serwitute
• Eiendom oordrag deur middel van die verkoop van aandele in maatskappye en lede se belange in beslote korporasies

Litigasie:
• Siviele litigasie in die Landdros-, Streek- en Hooggeregshof
• Dringende aansoek om ‘n interdik
• Aansoekom Rehabilitasie en / of sekwestrasie

Kommersieel:
• Registrasie van maatskappye en beslote korporasies
• Opstel van alle kommersiële ooreenkomste
• Strukturering van besigheidstransaksies
• Oprigting en registrasie van trusts

Familie:
• Egskeidings
• Onderhoud aansoeke
• Beheer en Toesig
• Voorhuwelikse kontrakte
• Beskermings bevele

Boedels:
• Boedelbeplanning en Testamente
• Bereddering van bestorwe boedels en gebruik van testamentêre trusts

 
 
 
 
     
2013-2014 Copyright© Botha & Venter Attorneys. All rights reserved. Designed and managed by Attorneys-SA directory