English Afrikaans
  Botha and Venter Attorneys  
   
 
 
Wie is ons

Ons visie is om te streef om die beste te wees in wat ons doen en die effektiefste diens en kennis aan ons kliente te bied.

Botha & Venter Prokureurs spesialiseer in eiendomswet, litigasie, kommersielewet, familiereg en erfreg.

In ons huidige kompeterende eiendomsmark en met menige nuwe wetgewing en regulasies is dit vir ons belangrik dat alle transaksies reg, vining en professioneel hanteer moet word. Tyd is geld vir elkeen van ons in die eiendomsmark en vir hierdie rede onderneem Botha & Venter om prioriteit te gee aan elke klient se transaksie.

Al ons akte wat by die Aktekantoor ingedien word, word deur ‘n profesionele span deurgegaan, onderlyding van Ronelle Botha, wat insluit ‘n afgetrede assistant-registrateur van die Aktekantoor. Dit voorkom dat ons maatskappy die minimum, indien enige afkeurings by die Aktekantoor kry. Die profesionele span is beskikbaar enige tyd vir advies en om u by te staan met moeilike kontrakte of transaksies.

Ons glo in ‘n professionele diens, daarom dat Ronelle Botha elke dokument self opstel, en by is by elke ondertekening. ‘n Weeklikse vorderingsverslag word aan elke agent, verbandskonsultant en klient gestuur om hulle op hoogte van die transaksie ten alle tye te hou. Ons maak gebruik van die beste en gevorderste tegnologie beskikbaar.

By Botha & Venter Prokureurs waarborg ons professionele en uitmuntende diens ten alle tye.

Ons Span

Ronelle Botha het as prokureur begin in 2003, as transportbesorger in 2005 en as publieke notarier in 2006. Nadat sy vir 3 jaar in Bloemfontein gepraktiseer het, het sy in 2006 Kaapstad toe verhuis.

Sy het onder twee Bellville prokureursfirmas gepraktiseer, en open toe in November 2011 haar eie praktyk, Botha & Venter Prokureurs, Bellville. Vanaf 2011 het die besigheid spoedig gegroei en sy verseker al haar kliente van haar kennis en offer elke klient professionele en doelgerigte advies.

Sarel Venter het saam met Ronelle in November 2011 Botha & Venter Prokureurs geopen, en help waar nodig as Kleinte Skakelingsbestuurder,in die aflewering van dokumente, of om kliente tot by die kantoor te bring vir ondertekening, indien dit ontmoontlik is vir hulle om tot hier te kan kom.

Ons personeel besoek die plaaslike Munisipaliteit, banke, SARS en die Aktekantoor op ‘n daaglikse basis om spoedige en effektiewe diens aan al ons kliente te besorg.

 
 
     
2013-2014 Copyright© Botha & Venter Attorneys. All rights reserved. Designed and managed by Attorneys-SA directory